Κατά την θερινή περίοδο 2015 θα λειτουργήσει στο Στόμιο η  παιδική κατασκήνωση της Αγίας Παρασκευής στην οποία θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας 7 – 16 ετών.

Η κατασκήνωση βρίσκεται στην παραλία του Στομίου. Όπως κάθε χρόνο, θα φιλοξενηθούν τα παιδιά και ηλικιωμένοι  που θα κάνουν σχετική αίτηση στο Δημαρχείο της Αγιάς μέχρι 30 Ιουνίου

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 22/7/2015 – 1/8/2015

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2/8/2015 – 11/8/2015

Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 12/8/2015 – 21/8/2015 

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

-Αίτηση του γονέα η κηδεμόνα προς το Δήμο στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ηλικία του παιδιού.

- Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι κατάσταση ένδειας).

- Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατομικά, με Φαξ στο 2494024517, με email στο info@dimosagias.gr  από την Δευτέρα 15 Ιουνίου έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 22/8/2015 – 31/8/2015

Για την εγγραφή των ηλικιωμένων ατόμων απαιτείται: 

- Αίτηση του ατόμου στο Δήμο

- Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατομικά ή συλλογικά μέσω των ΚΑΠΗ που συμμετέχει κάθε ηλικιωμένος από την Δευτέρα 15 Ιουνίου έως την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Το ποσό συμμετοχής καθορίζεται στο «30,00» ευρώ για τους κατασκηνωτές (παιδιά – ηλικιωμένοι). Τα παιδιά μονογονεϊκών, πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών καθώς και των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή.

Ο κατασκηνωτής εφόσον επιλεγεί θα καταθέσει το ποσό συμμετοχής του και στη συνέχει οι ενδιαφερόμενοι θα δώσουν το διπλότυπο της απόδειξης κατάθεσης της Τράπεζας στον Διαχειριστή της κατασκήνωση με την άφιξή τους σ’ αυτή.

Ο Δήμος Αγιάς για τη λειτουργία της κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου διαθέτει λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς «ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» GR 8401712490006249030020855 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2494350121/2494024517 Καρανίκα Σοφία