Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα:

Κουίκ Σπένσερ Τέρενς-Νικόλαος

Βάμβουκας Γεώργιος

Ντάλιος Κωνσταντίνος

Μακρής Φώτιος

Δρόσος Ευθύμιος

Λιντοβόης Ελευθέριος

Καρβέλας Παναγιώτης

Ρετσίνα Φωτεινίδου Δήμητρα

Σαρηγιάννη Ευγενία

Κακαρελίδης Γεώργιος

Στεργίου Σάββας

Σγουρίδης Παναγιώτης