Με εντολή του υπουργού Υγείας ελέγχονται ήδη από σήμερα το πρωί 4 προστατευόμενα διαμερίσματα και ένα Κέντρο Ημέρας στην Λάρισα από τεχνικό κλιμάκιο σε συνεργασία με την διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του υπουργείου Υγείας. 

 Ο ελεγχόμενος φορέας έχει δικαίωμα, μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες από τη γνωστοποίηση των παρατηρήσεων του ελεγκτικού κλιμακίου να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του. Οι απόψεις αυτές λαμβάνονται υπόψη από το ελεγκτικό κλιμάκιο και προστίθενται στην έκθεση που θα σχηματιστεί. 

 Οι δομές ελέγχονται ως προς την εφαρμογή του προγράμματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, σε θέματα διοίκησης και λειτουργίας, στις υπάρχουσες υποδομές και το προσωπικό που διαθέτουν.

 Θα ελεγχθούν επίσης στοιχεία για τους ωφελούμενους λήπτες των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις θεραπευτικές πράξεις, τις επισκέψεις και τους σχετικούς ιατρικούς φακέλους αλλά θα ελεγχθεί επίσης να τηρούνται στοιχεία στο ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο, που βρίσκεται στην έδρα του υπόχρεου φορέα.

Iatropedia.gr (Μαρία Τσιλιμιγκάκη)