Το ΚΕΕΛΠΝΟ υλοποιεί σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με εξειδικευμένες κλινικές το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία Εθνικού Δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, αντιμετώπιση και επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας».

Το πρόγραμμα αυτό της ανιχνευτικής εξέτασης της ακοής στο νεογνικό πληθυσμό ,που εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της νεογνικής βαρηκοίας.

Στην πολύ σημαντική αυτή καινοτόμο δράση συμμετέχει η ΩΡΛ Κλινική του ΠΓΝΛ, προς την οποία απεστάλη σχετική εγκύκλιος του Προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Αθ. Γιαννόπουλου.

Η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και η παραλαβή του αντίστοιχου εξοπλισμού έγινε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, παρουσία του διοικητή Κ.Καραμπάτσα, του διευθυντή της ΩΡΛ Κλινικής καθηγητή Γ.Μπιζάκη και της επιμελήτριας Α’ της ΩΡΛ Κλινικής Αγγ. Αλαγιάννη.

Η νεογνική βαρηκοΐα είναι μία πάθηση που χαρακτηρίζεται από μείωση της ακοής και είναι 20 φορές πιο συχνή από άλλες νόσους, που ελέγχονται σε βάση ρουτίνας στα νεογέννητα.