Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτή ενηλίκων στο πιλοτικό εργαστήριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών που διοργανώνει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AQUA T.S. “Automatic Control Quality. Tool System” (www.aquatsproject.eu).

Κατά τη διάρκεια τριών (3) εκπαιδευτικών συναντήσεων οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (E.Q.A.R.F.). Επιπλέον, θα γίνει ανάλυση των δεικτών που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET) πάνω στους οποίους βασίστηκε η ανάπτυξη ενός νέου και καινοτόμου συστήματος αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου (AQUA T.S Toolkit) με στόχο τη κατανόηση των συνιστωσών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να ενισχυθεί η διά βίου μάθηση και να αξιολογηθεί με ποιοτικούς όρους η ανάπτυξή της.

Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το AQUA T.S. είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci με κύριο στόχο την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα στην ΕΕΚ, όπως αυτή ορίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 στις εγκαταστάσεις του «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ Α.Ε, Παλαιολόγου 19, Λάρισα. 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την συμμετοχή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Λάτσου Αλεξία, στο τηλ. 2410554026 και στο e-mail: latsou@dimitra.gr.