Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τρίτη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος NEW START: “Life coaching and mentoring empowerment for women for a new start”, στη Κορσική, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, συμμετέχει ως εταίρος.

Ο γενικός στόχος του διετούς Ευρωπαϊκού προγράμματος, είναι η ανάπτυξη ενός Μεθοδολογικού Οδηγού Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης σε γυναίκες θύματα της έμφυλης βίας. 

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, 7 οργανισμοί εκπροσωπώντας εφτά χώρες (Ισπανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ρουμανία, Ιρλανδία, Ιταλία και Ελλάδα) συζήτησαν επί θεμάτων σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις πολιτικές που πραγματοποιούνται σε ό, τι αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Στόχος του προγράμματος, είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας και η ανάπτυξη των  επιχειρηματικών τους ικανοτήτων, προκειμένου να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.  

Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν σχετικές πρακτικές και συστήματα που υιοθετούνται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανταλλάχθηκαν ιδέες και προτάσεις προκειμένου να σχεδιαστούν με ακρίβεια  τα επόμενα στάδια του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026, κ. Αναστασοπούλου (email: anastasopoulou@dimitra.gr).