Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν  στην άνω διάβαση της επαρχιακής οδού Αγιάς – Ομορφοχωρίου, στη Χ/Θ 354+840 του ΠΑΘΕ, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του διευθυντή αστυνομίας , απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων από την άνω διάβαση του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, επί της επαρχιακής οδού Ομορφοχωρίου- Αγιάς, τις ώρες 07.00 έως 19.00, λόγω διεξαγωγής ελέγχου δοκιμαστικής φόρτισης επί της άνω διάβασης. Κατά την διάρκεια της απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που 0α τοποθετηθούν από την ενδιαφερόμενη εταιρεία, ως κατωτέρω:Τα κινούμενα οχήματα με κατεύθυνση από Αγιά προς Λάρισα θα εκτρέπονται προ της ανωτέρω διάβασης δεξιά προς την ανατολική παράπλευρη οδό στην οποία θα κινούνται προς το βορρά για μήκος 1800 μέτρων και εν συνεχεία θα κατευθύνονται προς Ομορφοχώρι-Λάρισα μέσω άνω διάβασης περί τη χιλιομετρική θέση 356+520.

Τα κινούμενα φορτηγά με κατεύθυνση από Λάρισα- Ομορφοχώρι προς Αγιά - Αγιόκαμπο 0α εκτρέπονται αριστερά προς την άνω διάβαση περί τη χιλιομετρική θέση 356+520 και εν συνεχεία μέσω ανατολικής παράπλευρης οδού θα κινούνται προς το νότο για μήκος περίπου 1800 μέτρων και θα κατευθύνονται προς την επαρχιακή οδό Λάρισας - Αγιοκάμπου.