Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας ανακοινώνει την απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (αφορούν και στα δύο ρεύματα από και προς Θεσσαλονίκη), που απαιτούνται για την κατασκευή του Νότιου Πλευρικού Σταθμού Διοδίων στον Α/Κ Ευαγγελισμού,στον ανατολικό κλάδο εισόδου στην ΠΑΘΕ για το χρονικό διάστημα, από την 1 Ιανουαρίου έως και 15 Φεβρουαρίου 2016.