Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έλαβε σημαντική χρηματοδότηση από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για έρευνα πάνω σε συστήματα μικρο-εξυπηρετητών (micro-servers) της επόμενης γενιάς. 

Συγκεκριμένα, πρόσφατα επελέγησαν για χρηματοδότηση δύο προτάσεις που κατέθεσαν παράλληλα δύο ομάδες του Τμήματος, για το έργο DREDBOX από την ομάδα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων με κύριους ερευνητές τους Θανάση Κοράκη, Δημήτρη Συρίβελη και Λέανδρο Τασιούλα, και για το έργο UNISERVER από την ομάδα Συστημάτων Υπολογιστών με κύριους ερευνητές τους Χρήστο Αντωνόπουλο, Νικόλαο Μπέλλα και Σπύρο Λάλη. Αξίζει να σημειωθεί πως στην ίδια προκήρυξη κατατέθηκαν πάνω από 60 προτάσεις από κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες της Ευρώπης, εκ των οποίων χρηματοδοτήθηκαν μόνο οι 5 (ποσοστό 8%).    

Τα δύο ερευνητικά έργα αρχίζουν το 2016 με διάρκεια 3 χρόνια και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη πρωτότυπων συστημάτων μικρο-εξυπηρετητών (micro-server systems) που θα επιτρέπουν μια πιο ευέλικτη και ενεργειακά αποδοτική εκτέλεση των εφαρμογών. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει βασικό ρόλο στην έρευνα που θα διεξαχθεί τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικής όσο και σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, λογισμικού και δικτύου επικοινωνίας. Μέσα από αυτά τα έργα θα δοθούν σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος σημαντικές εμπειρίες σε ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής, ευκαιρίες ερευνητικής και επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς και οικονομική στήριξη.

Εκτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στα παραπάνω έργα συμμετέχουν, από την Ελλάδα το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα από την Μ. Βρετανία, Ισπανία και Κύπρο, καθώς και σημαντικές εταιρείες του χώρου όπως η IBM, ARM και Freescale.

Για περισσότερες πληροφορίες: korakis@uth.gr  και cda@uth.gr 

Τηλ: 24210/74932