Από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας συστήνεται στους αγρότες ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια μίας πιθανής καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών στις εκτάσεις τους, σε ότι αφορά τις υποδομές μεταφοράς ενέργειας της ΔΕΗ.

Ειδικά στην παρούσα περίοδο όπου διαπιστώνεται περιορισμένη δυνατότητα στον τομέα της συντήρησης του δικτύου και της αντικατάστασης πιθανών βλαβών και φθορών, οφείλουν να διαφυλάξουν τις υποδομές προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του, με συνέπειες ακόμη και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των ιδίων.

Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (περιφέρεια, δήμοι, άλλες υπηρεσίες), ώστε η θερινή περίοδος να ολοκληρωθεί με τις ελάχιστες δυνατές φθορές στο δίκτυο της ΔΕΗ.