Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η κατασκευή της νέας διώροφης πτέρυγας στο Γυμνάσιο - Λύκειο του Πλατυκάμπου, ενώ ξεκινούν παράλληλα και οι εργασίες ενίσχυσης του υφιστάμενου κτιρίου. Αναλυτικά, το έργο με τίτλο «Στατική ενίσχυση και προσθήκη κατ’ επέκταση στο Γυμνάσιο - Λύκειο Πλατυκάμπου», είναι προϋπολογισμού 1.180.000 ευρώ.  

Δικαιούχος και κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κιλελέρ, ενώ φορέας υλοποίησης η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας σύμφωνα με την σχετική προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 και η πορεία υλοποίησής του κρίνεται ιδιαίτερα καλή.

Η υλοποίηση του έργου λύνει οριστικά το οξύ πρόβλημα της ακαταλληλότητας αλλά και ανεπάρκειας των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Γυμνασίου-Λυκείου Πλατυκάμπου. Το έτος 2012-13 φοιτούσαν 330 μαθητές (132 στο Λύκειο και 198 στο Γυμνάσιο) με πρόβλεψη για το έτος 2015 τους 378 μαθητές (198 και 180 αντίστοιχα).

Επισημαίνεται ότι, λόγω της υπάρχουσας κατάστασης, σε μερικές τάξεις συνωστίζεται πολύ μεγαλύτερος αριθμός μαθητών από τον επιτρεπόμενο, ενώ για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες σε χώρους διοίκησης και γραφεία καθηγητών χρησιμοποιούνται μέχρι και οι διάδρομοι του σχολείου. Αυτό έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες στην διαρκή υποβάθμιση, τόσο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, όσο και στην κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Αντικείμενο του έργου είναι:

Προσθήκη νέας διώροφης πτέρυγας εμβαδού 658 τ.μ., που θα περιλαμβάνει εφτά  νέες αίθουσες διδασκαλίας, μία νέα αίθουσα εργαστηρίου, γραφείο διευθυντή/υποδιευθυντή Λυκείου, γραφείο καθηγητών Λυκείου, γραμματεία - αρχείο - φωτοτυπείο Λυκείου, ιατρείο - αναρρωτήριο, γενικό αρχείο, και χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Αποκατάσταση και ενίσχυση δομικών στοιχείων και ανακατανομή των υφιστάμενων χώρων με την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών διαμόρφωσης / αναβάθμισης. Αφορά στους χώρους γραφείων, γραμματείας - αρχείου - φωτοτυπείου Γυμνασίου, χώρο αναμονής, Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Εξοπλισμού (ΓΡΑΣΕΠ), γραφείο συλλόγου γονέων – μαθητικών κοινοτήτων, βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, χώροι υγιεινής (προσωπικού, ΑΜΕΑ, μαθητών αγοριών- κοριτσιών).

Δημιουργούνται νέες σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και διαμορφώνονται νέοι χώροι διοίκησης, με αποτέλεσμα την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης στους μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου Πλατυκάμπου. Στο πλαίσιο αυτό αποκαθίστανται  τα δομικά στοιχεία του κτιρίου και αναβαθμίζονται /ανακατανέμονται οι υφιστάμενες υποδομές, στις οποίες καταγράφονται φθορές, καθώς και βελτιώνεται η θερμομονωτική ικανότητα του κτιρίου.