Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30 μ.μ., με μοναδικό θέμα: «Ενημέρωση και συζήτηση για το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας».

Στο δημοτικό συμβούλιο αναμένεται να συζητηθούν οι τρόποι ώστε το Αρχαίο Θέατρο να καταστεί επισκέψιμο ενώ θα κληθούν να παραστούν για να καταθέσουν τις απόψεις τους όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.