Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας επισκέφθηκε το Λύκειο Ελληνίδων Βόλου με την πρόεδρό τους κα Μαρία Σπανού και μέλη από το Δ.Σ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Μουσείο, οι κυρίες ξεναγήθηκαν στην μόνιμη έκθεση, βλέποντας όψεις του αγροτικού και αστικού πολιτισμού στη Θεσσαλία (19ος - ά μισό 20ού αι.), μέσα από αναπαραστάσεις ενδεικτικών τύπων θεσσαλικών κατοικιών καθώς και παραδοσιακών και επιστημονικών εργαστηρίων από τη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή. 

Παράλληλα, είδαν δείγμα χαρακτικών από σπάνιες περιηγητικές εκδόσεις από την πλούσια συλλογή που έχει το Μουσείο, μέρος της οποίας εκτίθεται στο δώμα του κτιρίου. Η επίσκεψη στο Μουσείο έδωσε αφορμή για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με τις νεοελληνικές φορεσιές, τα παραδοσιακά επαγγέλματα και τις τεχνικές που χάθηκαν.

Οι κυρίες του Λ.Ε.Β , αφού απέκτησαν μια εικόνα για τη Θεσσαλία πριν και μετά την προσάρτησή της στο νεοελληνικό κράτος (1881), προσέφεραν για τη Βιβλιοθήκη του Μουσείου ένα Λεύκωμα με την ιστορία και τις δράσεις του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου.