Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Π.Δ.Ε.Θ.) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος NNN-NETnotNEET που αφορά στα άτομα που δεν συμμετέχουν στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, πραγματοποίησε το 2Ο Εργαστήριο Διαλόγου στις 23/6/2015 στις εγκαταστάσεις του Μύλου του Παππά, με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων. 

Ο σκοπός του 2ου Εργαστηρίου Διαλόγου ήταν η επικέντρωση στα στοιχεία της αγοράς εργασίας και στον τρόπο που επηρεάζουν ή δυσκολεύουν την πρόσβαση σε αυτή. 

Το 2ο Εργαστήριο Διαλόγου δομήθηκε σε δύο μέρη με ξεχωριστούς και αλληλένδετους στόχους: 

1. Διερεύνηση των εμπειριών από το χώρο εργασίας και τη διαδικασία πρόσβασης στην αγορά εργασίας: Διερεύνηση επαγγελματικών αξιών και επαγγελματικού προφίλ, εργασία σε ομάδες και συνθετική καταγραφή αξιών, αναγκών, εμποδίων.

2. Καταγραφή προτάσεων και ερωτήσεων που θα απευθυνθούν στους εκπροσώπους των φορέων κατά τη διάρκεια του τελευταίου εργαστηρίου: Ανατροφοδότηση από το 1ο και το 2ο Εργαστήριο. Καταγραφή προτάσεων και προετοιμασία συμμετεχόντων για την παρουσίασή τους.

Στο Εργαστήριο συμμετείχαν 19 άτομα προερχόμενα από διαφορετικά επίπεδα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (απόφοιτοι Γυμνασίου, ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΑΤΕΙ, ΑΕΙ) καθώς και 3 εμπειρογνώμονες & 3 ψυχολόγοι της Ομάδας Διαχείρισης του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες εκφράστηκαν ενεργητικά, δούλεψαν συνεργατικά και συνέθεσαν τα κοινά τους στοιχεία ενσωματώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την διαφορετικότητά τους. 

Τα συμπεράσματα των Εργαστηρίων Διαλόγου θα παρουσιαστούν στις αρχές Ιουλίου στους εκπροσώπους των τοπικών φορέων των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης προς συζήτηση, έτσι ώστε να συγκροτηθεί από την πλευρά της ΠΔΕΘ το κείμενο Εθνικής Στρατηγικής του προγράμματος.