Κλειστή λόγω  υπερχείλισης του Τιταρήσιου ποταμού παραμένει η επαρχιακή οδός  Αμπελώνα – Δελερίων, στο 3ο χλμ. Η κυκλοφορία  διεξάγεται από παρακαμπτήριους.