Λόγω αυξημένου όγκου υδάτων του Τιταρήσιου ποταμού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο 3ο χλμ Επ. Ο. Αμπελώνα – Δελερίων. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από παρακαμπτήριους.