Για Πέμπτη συνεχόμενη ημέρα παραμένει κλειστός ο δρόμος Αμπελώνα – Δελερίων, λόγω υπερχείλισης του Τιταρήσιου ποταμού. Η κυκλοφορία  διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.