Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων προωθεί, η «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς – Ανώνυμος Εταιρεία», όπως καθορίστηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το προσωπικό θα καλύψει ανάγκες των δομών του δημοτικού κάμπινγκ Στομίου. 

Η απόφαση αναφέρει, συγκεκριμένα, νέες συμβάσεις για: 

ΔΕ Υπαλλήλους γραφείου (4 θέσεις) 

ΥΕ Εργάτες (3)

 ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων (2) 

ΥΕ Νυκτοφύλακες (2) 

Θα υπογραφούν συμβάσεις μίσθωσης έργου. 

workenter.gr