Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την ένταξη  Πράξεων δήμων της χώρας συνολικού ποσού ύψους 7.981.987,20 ευρώ με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 2.628.548,00 ευρώ.
Στον Δήμο Αγιάς για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού κατανέμεται συνολικό ποσό 195.000 ευρώ.