Συνολικό ποσό 680.000 ευρώ ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης ως έκτακτη επιχορήγηση σε τέσσερις δήμους της χώρας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία και τη λειψυδρία.
Από αυτά 280.000 ευρώ εγκρίθηκαν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση στη ΔΕΥΑ Αγιάς αποκλειστικά και μόνο για έργα πρόληψης και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στις υποδομές από την κακοκαιρία, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.