Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων των ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, χωρίς την υποβολή προστίμων και χρεώσεις αναδρομικών, είναι η 31/08/2020, και μέχρι σήμερα η ενημέρωσή μας είναι ότι δεν θα λάβει νέα παράταση. 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι οι πολίτες που έχουν ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο στα όρια του Δήμου Αγιάς μπορούν να αιτηθούν την διόρθωση των στοιχείων για τον καθορισμό της επιφάνειας ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Δήμους (διόρθωση τετραγωνικών), χωρίς την υποβολή προστίμων και χρεώσεις αναδρομικών μέχρι την 31/08/2020 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4647/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους στην πλατφόρμα tetragonika.govapp.gr ή να προσέλθουν στο γραφείο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς στο Δημαρχείο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση, Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος, Αντίγραφο Ε-9

Επίσης όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην διόρθωση του Ε-9 θα πρέπει να προσκομίσουν και την οικοδομική άδεια ή την τακτοποίηση. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2494350124. Τα έντυπα προς συμπλήρωση διατίθενται την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς (dimosagias.gr).