Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 2ης φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU το οποίο υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των δράσεων με σκοπό την δωρεάν πρόσβαση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υψηλής ποιότητας ασύρματες διαδικτυακές υπηρεσίες.

Με την έγκριση συμμετοχής του στο πρόγραμμα WiFi4EU ο Δήμος Αγιάς εξασφαλίζει χρηματοδότηση ύψους 15.000 ευρώ με τη μορφή κουπονιού για την κατασκευή ασύρματου δικτύου σε δημόσιους χώρους όπως π.χ. πάρκα, πλατείες, δημόσιες υπηρεσίες ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες  να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας διαδικτυακές υπηρεσίες εντός των ορίων του Δήμου.

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ε.Ε. μέσω της αναβάθμισης  των παρεχόμενων προς αυτούς διαδικτυακών υπηρεσιών.

Σε αυτή τη φάση επιδοτούνται 3.400 Δήμοι πανευρωπαϊκά, εκ των οποίων 90 από την Ελλάδα.

Η δράση WiFi4EU χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.