Στο πλαίσιο της «22ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΜΗΛΟΥ», η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) διοργανώνει ενημερωτική Ημερίδα την Τετάρτη 06/09/2017 και ώρα 18:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ με θέματα:
1. «Ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων και εξαγωγές»
Ομιλητής: Δρ. Δημήτρης Σταυρίδης
Προϊστάμενος Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού ελέγχου,
ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας
2.    «Ορθή ρύθμιση νεφελοψεκαστήρα για βέλτιστη εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών ουσιών και προστασίας υδάτων»
Ομιλητές: Χρήστος Καβαλάρης και Χρήστος Αθανασίου
Καθηγητές Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Θα ακολουθήσει επίδειξη σωστής ρύθμισης και χρήσης νεφελοψεκαστήρα