Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Φυτοπροστασία και Προδιαγραφές Εξαγωγών»
Ομιλητές:
Δρ. Δημ. Σταυρίδης: Προϊστάμενος του Τμ. Ποιοτικού και Φυτοϋγ. Ελέγχου
Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας
MSc Γεωρ. Κανάκης: Γεωπόνος του Τμ. Ποιοτικού και Φυτοϋγ. Ελέγχου
Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αγιά στην αίθουσα «Χρυσαλλίδα» την Παρασκευή 14/7/2017 και ώρα 10:30.