Ο Δήμος Αγιάς στα πλαίσιατου έργου «STRinGS-Solidarity Towes Respectin Global Societies» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων» μετείχε στη Διεθνή Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από 12 έως 16 Οκτωβρίου 2018 στον Δήμο Vallerano στην Ιταλία.
Στο έργο συμμετέχουν 6 ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλή εταίρο τον Δήμο Vallerano από την Ιταλία και τους Δήμους  Δερύνειας από την Κύπρο,  Onga από την Ουγγαρία, Αγιάς από την Ελλάδα, VilaNovadeCerveira από την Πορτογαλίακαι τηνΈνωση "BALKĀNU ZIEDS” – Aizkraukle από τη Λετονία.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν δράσεις όπως εργαστήρια, σεμινάρια, συζητήσεις σε ομάδες, παρουσίαση καλών  πρακτικών, ανταλλαγή απόψεων με ειδικούς , οι οποίες κορυφώθηκαν με την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων.     
Το έργο μέσω των δράσεων του δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατανόηση και την ανάλυση των κινδύνων που ελλοχεύουν από τον ευρωσκεπτικισμό και την κριτική που ασκείται απέναντι στην Ε.Ε. σε όλα τα επίπεδα, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους νέους να αντιπαραθέσουν το θετικό τους όραμα για την Ε.Ε. σε μία εποχή έντονης αμφισβήτησης και αρνητικών προκαταλήψεων.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ενθάρρυνση νέων μορφών κοινωνικής και δημοκρατικής συμμετοχής, δίνοντας έμφαση στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός της Ε.Ε. καθώς  αυτές είναι που θα διαμορφώσουν το μέλλον της. Ταυτόχρονα δημιουργούνται οι βάσεις για την ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των νέων για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  αναδεικνύονται οι προοπτικές συνεργασίας σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδίοικησης με στόχο τον περιορισμό του ευρωσκεπτικισμού και την ανάδειξη της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού και των αξιών της Ε.Ε.
Η δράση «STRinGS-Solidarity Towes Respectin Global Societies» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020».