Σε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για τη στήριξη των δενδροκαλλιεργητών του Δήμου Αγιάς αναφέρονται τα εξής:
"Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 63/2019 ομόφωνη απόφασή του, διαμόρφωσε και ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τη στήριξη των δενδροκαλλιεργητών του Δήμου Αγιάς:
«ΨΗΦΙΣΜΑ
Έντονα προβλήματα αντιμετωπίζουν όλοι σχεδόν οι δενδροκαλλιεργητές (Αμυγδαλιές, Κερασιές, Μηλιές, Ροδακινιές κλπ) σ’ όλη την κτηματική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς.
Με βάση όλα τα προηγούμενα ζητάμε:
Α. Την άμεση αναγγελία ζημιάς για όλες τις δενδροκαλλιέργειες που επλήγησαν από το χαλάζι και από την χαμηλή καρπόδεση.
Β. Την εξατομίκευση των ζημιών διότι το στάδιο είναι αρκετά εμφανές.
Γ. Τη δίκαιη αποζημίωση των καλλιεργητών για την κάλυψη της απώλειας του εισοδήματός τους.
Επισημαίνουμε ότι άμεσα θα πρέπει να επανεξετασθεί στο σύνολό του ο Κανονισμός Αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτονται οι παραγωγοί από όλα τα ζημιογόνα αίτια».