Ξεκίνησε στο Δήμο Αγιάς η υποβολή αιτήσεων για τις πληγείσες επιχειρήσεις από τις πρόσφατες πλημμύρες. O σχετικός φάκελος με τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου. Σε σχετικό κάλεσμα του ο Δήμος Αγιάς αναφέρει τα εξής:
"Παρακαλούμε εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή μέχρι και τις 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 να καταθέσετε στον Δήμο ΑΓΙΑΣ, (στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα ή ΚΕΠ) φάκελο λόγω των πλημμυρών που προκληθήκαν στους Δήμου σας από την 15η μέχρι την 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ με τα εξής δικαιολογητικά :
-    Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
-    Φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης
-    Δηλώσεις ΦΠΑ
-    Απογραφή προηγούμενου έτους.
-    Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές.
-    Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση την οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και αν πρόκειται για μερική ή ολική καταστροφή.
-    Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς και σε περίπτωση μη ύπαρξης, μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη ασφάλισης της επιχείρησης..
-    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 κάθε επιχείρησης, όπου θα αναγράφεται η συνολική ζημιά της με βάση τα ανωτέρω τιμολόγια ανά κατηγορία (ιδιοκτήτες κατά πλήρη κυριότητα κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα).
Επίσης, ενημερώνουμε τους πολίτες που έχουν υποστεί ζημιές στην ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ τους (ιδιοκτησία ή ενοικιασμένη) από την έντονη βροχόπτωση στις 15-17/11/2017 πως θα πρέπει να προσέλθουν στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα ή ΚΕΠ, (ώρες 08:00-14:00) και να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 1-12-2017:
1.    Αίτηση (έντυπο από το δήμο)
2.    Υπεύθυνη δήλωση (έντυπο από το δήμο)
3.    Ε1 Φορολογικού έτους 2017 & Ε9
4.    Λογαριασμό ΔΕΗ ακινήτου
5.    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7.    Μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση ενοικίασης)
8.    Ένορκη Βεβαίωση (αν ο δικαιούχος φιλοξενείται και η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια και δεν αποδεικνύεται διαφορετικά)
9.    Λογαριασμός τραπέζης IBAN με πρώτο όνομα τον αιτούντα
10.    Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως από άλλον)
11.    Φωτογραφίες (εφόσον δεν έχουν κατατεθεί με το πρώτο αίτημα του δικαιούχου)
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κλπ, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
Τηλέφωνα   Επικοινωνίας
ΚΕΠ ΑΓΙΑΣ: 2494024524,
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ: 2494350115 (Αρμόδια κα. Ορφανουδάκη),
ΚΕΠ ΒΕΛΙΚΑΣ: 2494051604,
ΚΕΠ ΟΜΟΛΙΟΥ: 2495094163,
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΜΙΟΥ: 2495350214 (Αρμόδιος κος Αθανασούλας),
ΚΕΠ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ: 2494350312"