Επιπλέον 20.215 άδειες διαμονής για αγρεργάτες Τρίτων χωρών (για τα έτη 2017 και 2018) φέρνει τροποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 3080/2017). Οι άδειες παραμονής αφορούν εποχική και εξαρτημένης μορφής εργασίας τόσο στην γεωργία όσο και την κτηνοτροφία.
Αναλυτικά ανά περιφέρεια οι επιπλέον θέσεις εργασίας κατανέμονται ως εξής:
    Περιφέρεια:  Αττικής: 8.690 θέσεις.
    Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 6 θέσεις.
    Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 124 θέσεις.
    Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 9 θέσεις.
    Περιφέρεια Πελοποννήσου: 3.007 θέσεις.
    Περιφέρεια Ηπείρου: 450 θέσεις.
    Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας: 2.657 θέσεις.
    Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: 1 θέση.
    Περιφέρεια Θεσσαλίας: 5.350 θέσεις.
    Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 950 θέσεις.