Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απόφαση που αναφέρει το πως θα κατανεμηθούν τα κονδύλια της αναδιάρθρωσης αμπελώνων για την περίοδο 2016 - 2017. Η εν λόγω απόφαση είχε προαναγγελθεί στις 9/9/2016 από τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάρκο Μπόλαρη. Σύμφωνα με αυτήν συνολικά 10.226.275 ευρώ θα διατεθούν σε 1.120 επιλέξιμους παραγωγούς ενώ η αιτούμενη έκταση διαμορφώνεται σε 7.789,71 στρέμματα. Στην ΠΕ Αχαΐας αντιστοιχούν για περίπου 207 εκτάρια 3.519.903 ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από το 1/3 της συνολικής επιδότησης όλων των περιφερειών.  Έπεται η ΠΕ Κορινθίας με 970.235 ευρώ και 79 εκτάρια, ενώ ακολουθούν Λάρισα (831.617 ευρώ για 59,7 εκτάρια) και Βοιωτία (606.818 ευρώ για 64 εκτάρια).
Στους υπόλοιπους τρεις νομούς της Θεσσαλίας κατανέμονται τα ακόλουθα ποσά:  Μαγνησίας (307.091,60 ευρώ για 20,69 εκτάρια), Καρδίτσας (232.660,80 ευρώ για 9,21 εκτάρια) και Τρικάλων (18.177,50 για 2,35 εκτάρια).