Μετά την ανάπτυξη της Συμβολαιακής Γεωργίας στο μεγαλύτερο φάσμα των καλλιεργειών του (δημητριακά,βαμβάκι,ψυχανθή,κηπευτικά)  και τη βελτιστοποίηση των Μεθόδων Διαχείρισης της παραγωγής των μελών του, ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη, αναπτύσσει μια νέα υπηρεσία υποστήριξης των παραγωγών του Ν. Λάρισας που είναι οι Δηλώσεις ΟΣΔΕ.
Οπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ ο ΘΕΣγη δημιουργεί ένα νέο Σημείο Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ αποσκοπώντας στη διεύρυνση της παροχής υπηρεσιών που παρέχει προς τους παραγωγούς σύμφωνα με τα νέα μοντέλα λειτουργίας που επιβάλλει το διεθνές – υγιές – Συνεργατικό μοντέλο.

Ταυτόχρονα, το ειδικευμένο προσωπικό του Συνεταιρισμού πέρα από την υποβοήθηση για την ορθή υποβολή των Δηλώσεων Καλλιέργειας θα ενημερώνει και τους παραγωγούς για όποιο θέμα τους ενδιαφέρει αναφορικά με τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού όπως νέες καλλιέργειες, Συμβολαιακή Γεωργία, νέες τάσεις στη διαχείριση της παραγωγής, Γεωργία Ακριβείας και άλλα.
To Σημείο Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ ΘΕΣγη βρίσκεται: ΛΑΡΙΣΑ, Παλαμιώτη 19, (πλησίον Νταβαρούκα) – Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2414409540 – 43
Η παραπάνω δράση εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο εισόδου του Συνεταιρισμού ΘΕΣγη στον τομέα παροχής διαφόρων υπηρεσιών προς τους Αγρότες.

Το επόμενο βήμα του ΘΕΣγη, είναι η ανάπτυξη της Γεωργία Ακριβείας η οποία έχει μεγάλες δυνατότητες στην Ελλάδα παρόλο το μικρό κλήρο. Η ανάπτυξη καλλιεργειών μέσω των νέων τεχνολογιών μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την αγροτική παραγωγή της χώρας μας.

Επίσης στο ίδιο πλαίσιο ο ΘΕΣγη θα αναπτύξει Γεωπονικές Υπηρεσίες παρακολούθησης των αγρών όπου οι γεωπόνοι του συμβουλευτικά θα συνεπικουρούν τους ενδιαφερόμενους γεωργούς. Τέλος από το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και ο τομέας της παροχής Οικονομικών και Λογιστικών συμβουλευτικών Υπηρεσιών.