Αύριο εκπνέει η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και οι γεωργοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά την ημερομηνία αυτή υπάρχει ποινή. Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις επιβαρύνουν τον παραγωγό με 3% επί του τσεκ για κάθε μέρα καθυστέρησης. Μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο Χρήστος Σιδερόπουλος τόνισε ότι πανελλαδικά το 27% των παραγωγών δεν έχει κάνει ακόμη τις δηλώσεις. Πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους άλλων ταμείων εκτός ΟΓΑ που δηλώνουν και αγροτικά εισοδήματα και για δημόσιους υπαλλήλους που μέχρι τώρα ενεργοποιούσαν δικαιώματα, αλλά με τα σημερινά δεδομένα προβληματίζονται για τη συνέχεια των αγροτικών εργασιών.
Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Σιδερόπουλο, μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολλοί αγρότες που τα στρέμματα τα οποία νοίκιαζαν και ενεργοποιούσαν έτσι δικαιώματα, πλέον οι ιδιοκτήτες τους δεν τα νοικιάζουν αλλά τα καλλιεργούν οι ίδιοι. Μπορούν για το 2017 να μην τα ενεργοποιήσουν, αλλά αν για κάποιο λόγο δεν τα ενεργοποιήσουν και το 2018, τα χάνουν τα δικαιώματα και αυτά θα μεταφερθούν στο Εθνικό Απόθεμα.
Οι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν τέτοιο ζήτημα, μπορούν να ενεργοποιήσουν δικαιώματα, νοικιάζοντας αριθμό στρεμμάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα, αρκεί να πρόκειται και να δηλωθούν ως καλλιεργήσιμη γη, ή ως καλλιεργούμενος σανός για βόσκηση, και όχι χωράφι σε αγρανάπαυση, όπως επισήμανε ο Χρήστος Σιδερόπουλος από τον Συνεταιρισμό Λαρισαίων Αγροτών.