Στις 8 και στις 9 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί στο Αργυροπούλι Τυρνάβου της Λάρισας η 4η Γιορτή γεωργο-κτηνοτροφίας.
Η εν λόγω γιορτή, στοχεύει μεταξύ άλλων να διαμορφώσει μέσα από πολιτιστικές παρεμβάσεις προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα προϊόντα του τόπου, συμβάλλοντας στην καθιέρωση brand name και στη σύνδεση του τουρισμού με το φαγητό, το ποτό, την τοπική κουζίνα και τα τοπικά προϊόντα.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει ημερίδα με γεωργοκτηνοτροφικά θέματα, δρώμενα κτηνοτροφικής ζωής, έκθεση τοπικών προϊόντων και παραδοσιακό γλέντι με εδέσματα της τοπικής κουζίνας.
Ως εκ τούτου, ως πολιτιστικό γεγονός, η εν λόγω γιορτή έχει τα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής δημιουργίας, με καλλιεργητικές παρεμβάσεις, αποτίμηση μιας παραγωγικής χρονιάς, και διατροφική παρέμβαση για ποιοτικότερο τρόφιμο. Το ανωτέρω ταξίδι στην ελληνική γαστρονομία, η σύνδεση των προϊόντων με την κτηνοτροφική παραγωγή, όπως είναι το κρέας, τα τυριά και το γιαούρτι, δηλαδή γεύσεις της ιδιαιτερότητας του τόπου, έχουν ως απώτερο σκοπό τη διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό και κατ' επέκταση την αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή.

tornosnews.gr