Στις 4 ∆εκεµβρίου διοργανώνει ο ΣΕΑΜ στο ξενοδοχείο Imperial της Λάρισας, ηµερίδα µε θέµα την «Εκµηχάνιση της Ελληνικής γεωργίας: Βασική προϋπόθεση βιωσιµότητας και ανάπτυξης».
Τις εργασίες στην ηµερίδα θα ανοίξει ο πρόεδρος του Συνδέσµου, Σάββας Μπαλουκτσής, ενώ ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης µαζί µε τον προϊστάµενο της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιο Τσιατούρα θα µιλήσουν για τα Σχέδια Βελτίωσης. Παράλληλα, ο οµότιµος καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Φάνης Γέµτος θα κάνει αναφορά στις νέες τεχνολογίας στην εκµηχάνιση της γεωργίας και υψηλόβαθµα στελέχη τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank) θα παρουσιάσουν τα σύγχρονα εργαλεία χρηµατοδότησης για αγρότες.
Τέλος, στο δεύτερο µέρος της ηµερίδας, θα γίνει η παρουσίαση περιπτώσεων (case studies) επενδύσεων σε µηχανολογικό εξοπλισµό που αύξησαν το καθαρό εισόδηµα των αγροτών.