Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας απέστειλε πίνακα  με το ύψος του μισθώματος ανά κτηνοτρόφο όπως αυτό διαμορφώνεται από τις κυρωμένες καταστάσεις επιλεξιμότητας 2017,  στους Δήμους της Π.Ε. Λάρισας, σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να καταστεί δυνατή η βεβαίωση οφειλών από τους Δήμους, που βρίσκεται το μερίδιο, σύμφωνα με διευκρινιστική Εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ.