Λιγότερες εκτάσεις με βαμβάκι, κατά 30%, αναμένεται να καλλιεργηθούν στο νομό Λάρισας το τρέχον έτος. Όπως αναφέρει παραγωγός από την Λάρισα στην ιστοσελίδα agrotypos.gr «με βάση την ποιότητα της παραγωγής αναμέναμε να δώσουμε το προϊόν στα 54-55 λεπτά το κιλό, αλλά η ξαφνική απόφαση των εκκοκκιστών να ρίξουν την τιμή στα 51 λεπτά, προκάλεσε αναταραχή στους παραγωγούς.
Το γεγονός της ξαφνικής μείωσης της τιμής σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος της καλλιέργειας για ενέργεια, αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των εκτάσεων σποράς, τον Απρίλη του 2018, στο νομό Λάρισας, κατά 30% σε σύγκριση με τις εκτάσεις του 2017. Αντίθετα, ο ίδιος αριθμός στρεμμάτων εκτιμάται ότι θα καλλιεργηθεί στην Καρδίτσα».