Ρήγµα στη σκληρή γραµµή των µεγαλεµπόρων (Καµένα Βούρλα) φαίνεται να δηµιουργείται, µετά τις πρώτες συµφωνίες ντόπιων κυρίως µεσαζόντων να προµηθευτούν αξιόλογες ποσότητες σκληρού σίτου µε 20 και 21 λεπτά το κιλό.
Αναφέρεται χαρακτηριστικά η συµφωνία του συνεταιρισµού Πλατυκάµπου (έχει συγκεντρώσει περί τους 2,5 χιλιάδες τόνους) µε Φαρσαλινό έµπορο - ακούγεται το όνοµα Κλύµενος ή Κληµενός- που δίνει τραπεζική εγγύηση για επιταγές στα 21 λεπτά (στον παραγωγό).

Όπως δηλώνει στην Agrenda ο πρόεδρος του συνεταιρισµού Γιάννης Κουκούτσης, η «εγγύηση» που έχει στα χέρια του εξασφαλίζει άνεση να πληρώσει σήµερα τους παραγωγούς που θέλουν να κλείσουν τα σιτάρια στα 21 λεπτά συν ΦΠΑ.
Φορτώσεις µε 20 λεπτά έκανε και ο τοπικός έµπορος Ζαχαρούλης, µε προορισµό τη βιοµηχανία ζυµαρικών Μέλισσα (ποσότητες εκτός συµβολαίων). Ανάλογες οχλήσεις µε του Πλατυκάµπου, δέχεται τα τελευταία 24ωρα και ο συνεταιρισµός της Νίκαιας (Ρετζιάς).

agronews.gr