Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των Θεσσαλών αγροτών για το πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης (μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα), του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», στόχος του οποίου είναι να περιοριστεί η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε αρδευόμενες καλλιέργειες που απαιτούν υψηλές εισροές.
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά των αιτήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του ΟΠΕΚΕΠΕ λήγει σήμερα Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου και, όπως όλα δείχνουν, θα υπερκαλυφθεί το αρχικά δεσμευμένο ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς οι ενδιαφερόμενοι είναι πάρα πολλοί.

ypaithros.gr