Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο επταμελές ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων όπως αυτή προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου.
Ομόφωνα αποφάσισε:
1.    Πρόεδρος : Ανατολίτης Μιχαήλ, «ALFA SEEDS ΑΒΕΕ»
2.    Αντιπρόεδρος: Χριστιάς Ιωακείμ, «AGER ΥΙΟΙ Γ. ΧΡΙΣΤΙΑ ΑΕ»
3.    Γενικός Γραμματέας: Μπουνάνος Αθανάσιος, «ΜΠΟΥΝΑΝΟΣ ΑΘ. ΕΕ»
4.    Ταμίας: Κλωναρίδης Γεώργιος, «ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ Γ.»
5.    Τακτικό Μέλος:   Μιχαήλ Βασίλειος,  «F.A.S, FYTO - ANIMAL SERVICES»
6.    Τακτικό Μέλος:   Σερβέτας Ιωάννης,  «AGRIS ΑΕ»
7.    Τακτικό Μέλος:   Αγραφιώτης Δημήτριος,  «Π. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΕ»