Αγρότες που εφάρµοζαν εδώ και χρόνια το πρόγραµµα της Απονιτροποίησης έρχεται να αφήσει εκτός πριµοδότησης το νέο πλαίσιο της προκήρυξης και οι χάρτες ποιότητας υπόγειων υδάτων που ορίζουν τις ζώνες προτεραιότητας,.
Μπορεί βέβαια να µην αποκλείονται τυπικά τελείως, αλλά µε τη βαθµολογία που συγκεντρώνουν δεν µπορούν να ενταχθούν, ενώ από τους παλιούς, οι µόνοι που έχουν πιθανότητες να περάσουν είναι αυτοί που διατηρούν τις εκµεταλλεύσεις τους σε ζώνες Natura. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στη Θεσσαλία, µία Περιφέρεια από την οποία προέρχεται παραδοσιακά η µεγαλύτερη δεξαµενή δικαιούχων του Μέτρου, µε το θέµα να απασχολεί έντονα τον αγροτικό κόσµο, ενώ τέθηκε και στα υπόψη των αρµοδίων στα πλαίσια του 4ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα, 10 και 11 Οκτωβρίου.
agronews.gr