Τους γονείς, των οποίων τα παιδιά τους αρίστευσαν κατά το προηγούμενο  σχολικό ή εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ καλεί ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας να καταθέσουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την βράβευση των παιδιών τους.
Ο Γεωπονικός Σύλλογος ανακοινώνει ότι τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται, για την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση της  βράβευσης των παιδιών των  Γεωπόνων – μελών του Συλλόγου, που εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά και μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου, που αρίστευσαν  κατά το προηγούμενο  σχολικό έτος, είναι τ’ ακόλουθα:
Ένα  αντίγραφο  βαθμολογίας  για  τους  μαθητές και τις μαθήτριες και μια υπεύθυνη  δήλωση  του / της φοιτητή / τριας – σπουδαστή / στριας  με τα  στοιχεία  της  σχολής  του / της. Σε κάθε περίπτωση, εάν στα δικαιολογητικά δεν αναγράφονται τα ονόματα  των γονέων, θα πρέπει να κοινοποιούνται στον σύλλογο.
Όσοι αποστείλουν με fax τα δικαιολογητικά, καλούνται να τηλεφωνήσουν προς επιβεβαίωση παραλαβής του fax.