Αγρότες που εφάρµοζαν εδώ και χρόνια το πρόγραµµα της Απονιτροποίησης έρχεται να αφήσει εκτός πριµοδότησης το νέο πλαίσιο της προκήρυξης και οι χάρτες ποιότητας υπόγειων υδάτων που ορίζουν τις ζώνες προτεραιότητας. Μπορεί βέβαια να µην αποκλείονται τυπικά τελείως, αλλά µε τη βαθµολογία που συγκεντρώνουν δεν µπορούν να ενταχθούν, ενώ από τους παλιούς, οι µόνοι που έχουν πιθανότητες να περάσουν είναι αυτοί που διατηρούν τις εκµεταλλεύσεις τους σε ζώνες Natura. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στη Θεσσαλία, µία Περιφέρεια από την οποία προέρχεται παραδοσιακά η µεγαλύτερη δεξαµενή δικαιούχων του Μέτρου, µε το θέµα να απασχολεί έντονα τον αγροτικό κόσµο ενώ τέθηκε και στα υπόψη των αρµοδίων στα πλαίσια του 4ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα, 10 και 11 Οκτωβρίου.
Σύµφωνα µε το χάρτη της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων φαίνεται ότι στη Θεσσαλία, µε «καλή ποιότητα υδάτων» άρα χωρίς προτεραιότητα όπως ορίζεται στα κριτήρια βαθµολογίας της Απονιτροποίησης είναι ζώνες όπως:
•    Ολόκληρος ο νοµός Τρικάλων.
•    Το τµήµα της Καρδίτσας βορειοδυτικά του Παλαµά.
•    Ο Πλατύκαµπος και το Αρµένιο του Δήµου Κιλελέρ.
•    Όλες οι περιοχές και τα γύρω χωριά της Λάρισας που βρίσκονται βόρεια, ανατολικά και δυτικά από το αεροδρόµιο (Αµπελώνας, Αµπελάκια, Συκούριο, Ελασσόνα, Τέµπη κ.λπ).
•    Περιοχές της Μαγνησίας.
•    Χωριά τριγύρω από τη λίµνη Κάρλα.
Παρόµοια παραδείγµατα έρχονται και από τη Μακεδονία µε τον αποκλεισµό των βόρειων τµηµάτων του Έβρου, µε το θέµα να έχει φτάσει στη Βουλή µετά από ερωτήσεις της αξιωµατικής αντιπολίτευσης προς τους ιθύνοντες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
∆εν είναι όµως µόνο αυτό το ζήτηµα, που καίει τους παραγωγούς σχετικά µε το Μέτρο, το οποίο θα προκηρυχθεί εντός του έτους και για το οποίο πολλοί λένε ότι είναι τα µόνα χρήµατα που πήραν στα χέρια τους και πραγµατικά έπιασαν τόπο. Άλλες διατάξεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις έχουν να κάνουν µε τα εξής:
Πρώτον, µε το παράθυρο που αφήνει στους παραγωγούς η αµειψισπορά έως 90% στο χωράφι κάτι που σηµαίνει ότι θα µπορεί κάποιος από τα 100 στρέµµατα βαµβάκι να βάλει τα 90 σιτηρά και να παίρνει 60 ευρώ το στρέµµα. «Την απονιτροποίηση τη δικαιούνται αυτοί που εργάζονται, όχι βάζω όλο το χωράφι αµειψισπορά σιτάρι και πάω και πιάνω το καφενείο», ανέφερε στην Agrenda χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΑΣ Λαρισαίων Αγροτών Φώτης Παπαδόπουλος που είχε συνάντηση µε τον υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου γι’ αυτό το ζήτηµα.
∆εύτερον, υπάρχει κίνδυνος στο Μέτρο να µπουν αροτριαίες εκτάσεις που δεν αρδεύονται καθόλου, καθώς υπάρχουν γεωτρήσεις που δεν λειτουργούν επί σειρά ετών αλλά δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε, οπότε κατά τις αιτήσεις ένταξης θα φαίνεται ότι το κτήµα είναι ποτιστικό. Για το παραπάνω θέµα, ζητήθηκε να εξετάζεται κατά την αίτηση αν είναι ποτιστικό το χωράφι όλη την τριετία, καθώς πολλοί «µυρίστηκαν» την τρύπα από νωρίς και έτρεξαν να δηλώσουν στο ΟΣ∆Ε απενεργοποιηµένες γεωτρήσεις.
agronews.gr