Αμετάβλητα τα αρδευτικά και αποστραγγιστικά τέλη για το 2018, ρύθμιση για τους οφειλέτες παρελθόντων ετών και έκπτωση για τους συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις παραγωγούς αποφάσισε η γενική συνέλευση του ΤΟΕΒ Ταυρωπού στον Νομό Καρδίτσας.

Την ίδια ώρα, στη δική του συνέλευση ο ΤΟΕΒ Πηνειού, στον Νομό Λάρισας, αποφάσισε διατήρηση του κανονισμού άρδευσης στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις.
ΤΟΕΒ Πηνειού
Ο προϋπολογισμός και ο κανονισμός άρδευσης να μην έχουν καμία διαφοροποίηση από την περσινή εκτός από μια αύξηση της τάξεως του 1 ευρώ ανά στέμμα στο επιφανειακό δίκτυο για τη μηδική (κάτι που αφορά περί τα 8.000 στρέμματα σε σύνολο 100.000 του οργανισμού) και μια μείωση της τάξεως των 6 ευρώ ανά στρέμμα στα μποστάνια στο δίκτυο των γεωτρήσεων.

Αυτό αποφάσισε στην ετήσια γενική συνέλευση του ΤΟΕΒ Πηνειού το Σώμα με ψήφους 55 υπέρ, 4 κατά, ενώ εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα της διοίκησης, που είναι τα εξής: Βεβαίωση παλαιών οφειλετών στο δημόσιο ταμείο και εξασφάλιση παλαιών χρεών.
Το Φράγμα Γυρτώνης βρίσκεται το τελικό στάδιο της εργολαβίας. Έργα που έγιναν, ή που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν (Νίκη, Καλαμάκι), όπως και κάποια που είναι στο τελικό στάδιο (αντλιοστάσιο Δήμητρας, αντλιοστάσιο ταμιευτήρα Γλαύκης), αλλά και διάφοροι καθαρισμοί καναλιών. Τέλος, επικροτήθηκε η πλήρης εξόφληση της ΔΕΗ για τη χρήση του 2017.
ΤΟΕΒ Ταυρωπού
Η διατήρηση των αρδευτικών τελών στα ίδια επίπεδα για τη νέα αρδευτική περίοδο (4 ευρώ/στρέμμα στραγγιστικά και 4 ευρώ/στρέμμα αρδευτικά) και η έγκριση του απολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης του 2016 και ο προϋπολογισμός του 2017 εγκρίθηκαν ομόφωνα στην ετήσια γενική συνέλευση του ΤΟΕΒ Ταυρωπού στον Νομό Καρδίτσας.

Το σώμα, αφού ενημερώθηκε για τις κινήσεις που έκανε η νέα διοίκηση για τη διεκδίκηση της αντικατάστασης του αρδευτικού δικτύου με ένα πιο σύγχρονο, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των παραγωγών, εν συνεχεία ενέκρινε για τη νέα περίοδο την εξόφληση των αρδευτικών και στραγγιστικών τελών του 2018 εντός του έτους και μέχρι την 31/12/2018, ενώ μετά το πέρας της οποίας θα επιβάλλεται η προσαύξηση του 10% σύμφωνα με το καταστατικό του οργανισμού.
Για όσους παραγωγούς εξοφλήσουν το σύνολο ή μέρος των τελών του 2018 πριν από την 30/6/2017 θα τυγχάνουν έκπτωσης 5% επί του καταβληθέντος ποσού. Σημαντική ήταν και η μείωση των δαπανών στο σκέλος της συντήρησης του οδικού και αποστραγγιστικού δικτύου, όπου τα έξοδα των καυσίμων, των συνεργείων και των ανταλλακτικών μειώθηκαν σχεδόν κατά 50% χωρίς η μείωση αυτή να επηρεάσει το αξιόμαχο του μηχανοκίνητου εξοπλισμού και του παραγόμενου έργου.
Οι στόχοι
Τα μεγάλα αγκάθια για τους ΤΟΕΒ του κάμπου είναι οι συνεχείς κλοπές των αρδευτικών αντλητικών συγκροτημάτων, κρούσματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως τονίστηκε στις συνελεύσεις, με την πρόσληψη ιδιωτικής security και το πρόβλημα της ενέργειας, για την οποία οι Οργανισμοί σκέφτονται να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Επιπρόσθετα, ζητούν περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας τους με τοπικούς φορείς, όπως είναι οι δήμοι και η περιφέρεια.

ypaithros.gr