Πληθαίνουν οι φωνές αντίδρασης στις επιλογές της ηγεσίας του ΥπΑΑΤ αναφορικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής των υποψηφίων προς ένταξη στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».
«Η κατεύθυνση του προγράμματος της απονιτροποίησης είναι σωστή αλλά τα κριτήρια ένταξης λάθος», υποστηρίζουν.
«Οι επιλογές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την ένταξη στη δράση μόνο μεγάλων εκμεταλλεύσεων, πολλές από τις οποίες μάλιστα αποτελούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από αρκετές δεκάδες ή και εκατοντάδες στρέμματα ξηρικών καλλιεργειών με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα», τονίζει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ».
Ο Συνεταιρισμός «ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ» επισημαίνει ότι στην αρχική έγκριση από την ΕΕ του προγράμματος της απονιτροποίησης ένας από τους όρους επιλεξιμότητας των αγροτεμαχίων για τη δράση ήταν να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου ως «αρδευόμενα». Επίσης, προβλέπονταν ότι οι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή «εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση». Στη συνέχεια, τον Ιούνιο 2017 το ΥπΑΑΤ τροποποίησε το Πράγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και μετέβαλλε τους όρους επιλεξιμότητας των αγροτεμαχίων από αρδευόμενα σε αρδεύσιμα (δηλαδή, όσα έχουν αντικειμενικά τη δυνατότητα να αρδευτούν, έστω και αν δεν καλλιεργούνται με αρδευόμενες καλλιέργειες). Παράλληλα, κατήργησε την κατά προτεραιότητα ένταξη στη Δράση των εκμεταλλεύσεων με τεμάχια σε περιοχή ΝΑΤURA.
Μετά από όλα αυτά φαίνεται ότι:
-ήταν επιλογή του ΥΠΑΑΤ να ενταχθούν στο μέτρο αγροτεμάχια μη αρδευόμενα, με ξηρικές καλλιέργειες, παρόλο που οι τελευταίες δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον όσο οι αρδευόμενες. Ο στόχος της εισαγωγής του συγκεκριμένου κριτηρίου επιλεξιμότητας δεν ήταν περιβαλλοντικός, όπως διατείνεται το ΥΠΑΑΤ
-ήταν επιλογή του ΥΠΑΑΤ να μην ενταχθούν κατά προτεραιότητα στο μέτρο οι περιοχές NATURA, και, στη συνέχεια, να μοριοδοτηθούν με τη μικρότερη δυνατή βαθμολογία (πιθανότατα για να κατευναστούν οι αντιδράσεις από την κατά προτεραιότητα ένταξη των εν λόγω περιοχών στη δράση της Βιολογικής Γεωργίας)
-ήταν επιλογή του ΥΠΑΑΤ να ενταχθούν στο μέτρο κατά προτεραιότητα οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις, αφού η μοριοδότηση αυξάνονταν ανάλογα με την έκταση της επιλέξιμης εκμετάλλευσης.
«Η μοριοδότηση θα μπορούσε να είναι αντιστρόφως ανάλογη της έκτασης, ώστε εκτός από την περιβαλλοντική να υπάρχει και κοινωνική ωφέλεια, όπως βάσιμα προσδοκούσαν οι αγρότες με μικρό κλήρο... Η ωφέλεια για το περιβάλλον από το συγκεκριμένο μέτρο θα είναι η ίδια είτε οι εκτάσεις που θα ενταχθούν ανήκουν σε 10.000 παραγωγούς είτε σε 100.000 παραγωγούς (που θα ήταν και το ευκτέο)», καταλήγει.
agrotypos.gr