Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, τοποθετήθηκαν - μετακινήθηκαν οι Αστυνομικοί Διευθυντές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Στέργιος Νίντος, μετακινείται από τη Δ/νση Αστυνομίας Τρικάλων (όπου κατείχε τη θέση του Υποδιευθυντή), στη Δ/νση Αστυνομίας Λάρισας, ως Υποδιευθυντής, με δαπάνες δημοσίου.