Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019  στο «ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» Λάρισας και ώρα 09.00, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιμόρφωσης του ΣΕΓΑΣ,διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο προπονητώνμε θέματα:
Α.  Ανάπτυξη της κυκλικής ταχύτητας στις αναπτυξιακές ηλικίες.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κέλλης Σπύρος. Μέλος Δ.Σ  ΣΕΓΑΣ . Πρόεδρος Επιτροπής Επιμόρφωσης και Επιστημονικής στήριξης ΣΕΓΑΣ
Β. Ανάπτυξη ταχυδύναμης και άκυκλης ταχύτητας στις αναπτυξιακές ηλικίες.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κουτσιώρας Ιωάννης, Εθνικός Προπονητής ΣΕΓΑΣ
Θα συμμετέχει με σύντομη εισήγηση και ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας κ. Χαλίτσιος Χρήστος.