Την Δευτέρα 04-04-2016 στην Λάρισα, συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπ/σης του ν. Λάρισας, το οποίο προήλθε από την εκλογο-απολογιστική συνέλευση της 31ης Μαρτίου του 2016.

Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με ομόφωνη απόφαση όπως παρακάτω:

Πρόεδρος: Γρηγορίου Θεόδωρος

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτου Νικόλαος

Γενική Γραμματέας: Κουτσιάη Γεωργία

Ταμίας: Δούβλης Θεόδωρος

Οργανωτικός Γραμματέας: Κανταρτζής Ευάγγελος

Στη συνέχεια το Δ.Σ. μετά από συζήτηση καθόρισε τους άμεσους στόχους του και τις ενέργειες για την υλοποίηση αυτών. 

Αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1. Υλοποίηση απόφασης γενικής συνέλευσης που αφορά στο μάθημα της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

2. Επανεργοποίηση της ιστοσελίδας του Συλλόγου μας και δημιουργία ομάδας επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

3. Αποστολή email στα μέλη μας, για προτάσεις - σκέψεις που αφορούν τρέχοντα θέματα του κλάδου μας στην Α'/θμια και Β΄/θμια Εκπ/ση.