Δραματική συρρίκνωση του πληθυσμού ακόμη και κατά 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2050, και ταυτόχρονα γήρανση του εναπομείναντος πληθυσμού στην Ελλάδα καταγράφει νέα έρευνα του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με διευθυντή τον καθηγητή του Τμήματος Χωροταξίας, Βύρωνα Κοτζαμάνη.
Σύμφωνα με την έρευνα για τις δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα, «η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού όχι μόνο δεν θα ανακοπεί με ορίζοντα το 2050, αλλά οι ρυθμοί της αναμένεται να επιταχυνθούν και ταυτόχρονα να επιταχυνθεί το φαινόμενο της «γήρανσης μέσα στη γήρανση».
Αμεση παρέμβαση στα πληθυσμιακά δρώμενα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της μετανάστευσης, και προς αυτή την κατεύθυνση η Πολιτεία καλείται να λάβει μέτρα για να ενισχύσει τον πληθυσμό της εργάσιμης ηλικίας και να ανακόψει τη γήρανση.
Για την εξέλιξη του πληθυσμού της χώρας με ορίζοντα το 2050, το εργαστήριο μελέτησε έξι διαφορετικά σενάρια.
Σύμφωνα όμως με τα αποτελέσματα, ανεξαρτήτως σεναρίων, η μείωση του μόνιμου πληθυσμού την επόμενη 35ετία αναμένεται να είναι συνεχής. Ο ρυθμός πτώσης του πληθυσμού διαφοροποιείται ανά σενάριο, όπως επίσης και η κατανομή του πληθυσμού ανά φύλο και ηλικία.
Όπως καταγράφεται στη μελέτη, στο τέλος της επόμενης εικοσαετίας, έως το 2035, ο πληθυσμός της χώρας θα κυμαίνεται μεταξύ 9,5 και 10,4 εκατομμύρια. Το 2015 ο πληθυσμός ήταν 10,9 εκατ. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός θα μειωθεί από 450.000 έως 1,4 εκατ. ανθρώπους σε απόλυτες τιμές σε σχέση με το 2015. Ποσοστιαία, η μείωση του πληθυσμού κυμαίνεται από 4,1% έως 12,4%.
Οι εκτιμήσεις είναι ακόμη πιο δυσοίωνες με ορίζοντα το 2050. Εως τότε ο πληθυσμός στη χώρα αναμένεται να περιοριστεί από 8,3 έως 10 εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους. Αυτό συνεπάγεται μείωση του πληθυσμού σε σχέση με το 2016, από 800.000 έως 2,5 εκατ. μόνιμους κατοίκους σε απόλυτους αριθμούς. Η ποσοστιαία μείωση του πληθυσμού κυμαίνεται από 7,3% έως 23,4%!


taxydromos.gr