Το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης καλούνται να ενεργοποιήσουν οι φοιτητές (πέραν του πρώτου έτους) που υπέβαλαν εκπρόθεσμη αίτηση και είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης.
Η ενεργοποίηση γίνεται στα γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας με την ακαδημαϊκή ταυτότητα των φοιτητών (πάσο) από 13/11/2017 μέχρι και 20/11/2017, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής: Οι φοιτητές των τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου, στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος). Οι φοιτητές των τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας, στις γραμματείες των τμημάτων τους.
Επίσης καλούνται όλοι οι φοιτητές που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης (πρωτοετείς και παλαιοτέρων ετών), οι οποίοι δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης μέσα στις προθεσμίες που είχαμε ανακοινώσει, να προσέλθουν από 13/11/2017 μέχρι και 20/11/2017, να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης. Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν στην παραπάνω αποκλειστική προθεσμία για ενεργοποίηση της Ακαδημαϊκής τους Ταυτότητας, χάνουν το δικαίωμά τους, και στη θέση τους θα ανακοινωθεί νέος πίνακας με τους επόμενους (επιλαχόντες) δικαιούχους φοιτητές.
Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την ημέρα ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για παροχή δωρεάν σίτισης και λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2017. Εντός του Δεκεμβρίου 2017, η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας θα ανακοινώσει πίνακες δικαιούχων δωρεάν σίτισης καθώς και τις ημερομηνίες ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για δωρεάν σίτιση από 7/1/2018 έως 30/6/2018, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση έτους 2018. Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά εστιατόρια, καταβάλλοντας το ποσό των 2,80 € ανά ημέρα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.

taxydromos.gr