Σε κοινό κείμενο προτάσεων για την επικείμενη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης προσανατολίζονται οι αντιπεριφερειάρχες όλης της χώρας. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί προσωρινή δεκαμελής επιτροπή, που θα αναλάβει να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί τις θέσεις και τις προτάσεις των αντιπεριφερειαρχών ώστε να συνταχθεί και να διατυπωθούν οι κοινές προτάσεις. Aυτό αποφασίστηκε στην 1η θεματική συνάντηση αντιπεριφερειαρχών που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΝΠΕ μετά από πρωτοβουλία 10 αντιπεριφερειαρχών από όλη την Ελλάδα. Στη συνάντηση που είχε ως θέμα την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση, παραβρέθηκαν συνολικά 37 αντιπεριφερειάρχες από Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη. Από την περιφέρεια Θεσσαλίας μετείχαν οι αντιπεριφερειάρχες Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης και Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος.
Παραβρέθηκαν επίσης περιφερειακοί σύμβουλοι και υπηρεσιακοί παράγοντες των περιφερειακών ενοτήτων.