Επεσε για φέτος η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους που διεκδικούν µία θέση στα ΑΕΙ της χώρας, αλλά η αγωνία των παιδιών θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόµη.

Η επόµενη σηµαντική µέρα θα είναι αυτή της ανακοίνωσης των βαθµολογικών επιδόσεών τους, κάτι που αναµένεται τις πρώτες µέρες του Ιουλίου, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι «δύσκολες αποφάσεις», δηλαδή η επιλογή των σχολών στο µηχανογραφικό δελτίο, και τέλος η µακρά αναµονή έως το τέλος του Αυγούστου, όταν θα ανακοινωθούν οι βάσεις και τα ονόµατα των επιτυχόντων.

Με τα µέχρι στιγµής στοιχεία πάντως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιµένουν πτώση των βάσεων σε πάρα πολλά τµήµατα και σε όλα τα επιστηµονικά πεδία µε εξαίρεση το 1ο, όπου η εικόνα της πορείας των µορίων θα εµφανίσει µόνο µικρές αυξοµειώσεις και όχι µεγάλες διαφοροποιήσεις συγκριτικά µε το 2018.

Σε κάθε περίπτωση, αυτές είναι οι πρώτες εκτιµήσεις, δεδοµένου ότι η βαθµολόγηση των γραπτών δεν έχει ολοκληρωθεί.

Πάντως, η εικόνα για την πορεία των βάσεων θα είναι περισσότερο ξεκάθαρη όταν θα έχουµε στη διάθεσή µας τα στατιστικά στοιχεία µε τις επιδόσεις όλων των υποψηφίων που συµµετείχαν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Παίρνοντας τα πράγµατα από την αρχή, για τις µέρες που ακολουθούν οι υποψήφιοι -κυρίως αυτοί που δεν έχουν στοχεύσει σε συγκεκριµένες σχολέςπρέπει να κάνουν τα εξής: Δεδοµένου ότι φέτος έχουν µπει στο µηχανογραφικό πάρα πολλά νέα τµήµατα (συνολικά 125), οι υποψήφιοι θα πρέπει από τώρα να τα «ψάξουν».

Πρέπει να δουν το επιστηµονικό περιεχόµενό τους, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και φυσικά την απορρόφηση που µπορεί να έχουν στην αγορά εργασίας.

Η διαδικασία αυτή είναι δύσκολη, καθώς κάποια τµήµατα δεν έχουν άλλα αντίστοιχα, συνεπώς η «έρευνα αγοράς» θα είναι... λαβυρινθώδης, καθώς πιθανόν οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει ν’ αναζητήσουν πληροφορίες µέσω του Διαδικτύου ακόµη και σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του εξωτερικού.

Τα πανεπιστήµια στα οποία θα λειτουργήσουν φέτος αυτά τα νέα τµήµατα δεν έχουν αναρτήσει τις σχετικές πληροφορίες, κάτι που δεν έχει κάνει ούτε το υπουργείο Παιδείας.

Επίσης, θα πρέπει να συνυπολογίσουν ότι ένα εντελώς νέο τµήµα -ως προς το περιεχόµενο σπουδών- µπορεί να είναι «διαµάντι», αλλά µπορεί να έχει και πολλά προβλήµατα στη λειτουργία του από τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά. Αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν από την τελική επιλογή.

ethnos.gr